Vikens Ry

 

42 stycken villor i Viken sålda från Bästa Bostaden på mindre än två år. Vi vill tacka för fanatiska möten, goda skratt och kreativ input från alla.

För mer information om kommande projekt från BÄSTA BOSTADEN Gå in på www.bastabostaden.se

Väl mött!

 

 

42 houses in Viken sold by Bästa Bostaden less then two years. We want to thanks for all the fantastic meeting, good laughs and creative input from all.

For more info about upcoming project from Bästa Bostaden. Go to www.bastabostaden.se

Until next time!